Υπηρεσίες

Η QS Hellas Ltd, σε συνεργασία με την QS Zurich AG, έχει αναπτύξει μια σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες για εσάς και την επιχείρησή σας.

Επανδρωμένη με καταξιωμένα στελέχη από όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το διεθνές δίκτυο της QS Zurich AG είναι σε θέση να σας παρέχει υπηρεσίες και υποστήριξη υψηλού επιπέδου και να συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας της επιχείρησης σας μέσω στοχευμένων επιθεωρήσεων και προτάσεων βελτίωσης.

Παράλληλα, προσφέρει εξειδικευμένα σεμινάρια πάνω στην οργάνωση, διοίκηση και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας για όλους τους κλάδους του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.

Τα διαπιστευμένα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που εκδίδονται από την QS Zurich AG απολαμβάνουν Ευρωπαϊκή και Διεθνή αναγνώριση.

Θωρακίστε την επιχείρησή σας με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο, διαπιστευμένο πιστοποιητικό από την QS Hellas Ltd

Εκπαίδευση

Εξατομικευμένα σεμινάρια από καταξιωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, σχεδιασμένα ειδικά για τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Άλλες Υπηρεσίες

Η QS Hellas Ltd προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες για κάθε ανάγκη της επιχείρησής σας, όπως μελέτες GAP Analysis και 3rd party Audits