Άλλες Υπηρεσίες

Η QS Hellas Ltd προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης, καθώς και εξατομικευμένες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μεμονωμένα, στα πλαίσια ανακάλυψης και αξιολόγησης τρωτών σημείων στην επιχειρηματική δραστηριότητα και τις διαδικασίες της εταιρείας σας, είτε ως συμπληρωματικό μέρος σε κάποιο νέο ή αναθεωρημένο έργο (π.χ. στα πλαίσια συμμόρφωσης με πρότυπα).

Το σημαντικότερο όφελος των υπηρεσιών μας είναι η βελτιωμένη, αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης, η ανακάλυψη, αξιολόγηση και διόρθωση τρωτών σημείων, και η ομαλότερη συμμόρφωση με κάποιο πρότυπο ή νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, χωρίς τη διαταραχή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Third-party Audits

Παρέχουμε υπηρεσίες επιθεώρησης τρίτου μέρους, προετοιμασίας, ενισχύοντας την αξιοπιστία και την ακεραιότητα των πιστοποιητικών μιας επιχείρισης. Με εξειδικευμένους επαγγελματίες, καταρτισμένους στα τελευταία διεθνή πρότυπα, διασφαλίζουμε ότι οι διαδικασίες σας συμμορφώνονται με τα υψηλότερα πρότυπα και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

GAP or Risk Analysis

Η QS Hellas Ltd παρέχει εξειδικευμένες μελέτες ανάλυσης ελλείψεων ή/και κινδύνων, αποκλίσεων και τρωτότητας. Αυτές μπορεί να αφορούν το σύνολο της επιχείρησης και των δραστηριοτήτων της, ή συγκεκριμένες διαδικασίες. Αυτή η υπηρεσία βοηθάει σημαντικά στη συμμόρφωση της εταιρείας με συγκεκριμένα πρότυπα, αλλά και στη βελτίωση της συνολικής ανθεκτικότητας της επιχείρησης.

Ενδιαφέρεστε για μία από τις υπηρεσίες υποστήριξης της QS Hellas Ltd;