Εκπαίδευση

Ως QS Hellas Ltd, δραστηριοποιούμαστε στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης για πάνω από εννέα χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά να παρέχουμε υπηρεσίες κατάρτισης υψηλού επιπέδου.

Τα σεμινάρια που παρέχουμε βασίζονται στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση και την εξατομίκευση στις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δική σας επιχείρηση. Παράλληλα, το διδακτικό προσωπικό αντλείται από πρωτοπόρους του κλάδου τους, άρτια καταρτισμένο και με πλούσια, πολυετή επαγγελματική εμπειρία, καθώς και δεκάδες επιθεωρήσεις στο ενεργητικό τους.

Σε ποιους απευθύνεται;

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της QS Hellas Ltd απευθύνονται σε στελέχη και εργαζομένους σε όλες τις βαθμίδες, συμβούλους ποιότητας και Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Η QS Hellas Ltd προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα πάνω στους εξής τομείς:

 • Συστήματα Διαχείρισης (ISO 9001, ISO 14001 κλπ.)
 • Ασφάλεια στον χώρο εργασίας
 • Θέματα που αφορούν σύγχρονη διοίκηση
 • Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Τουρισμός
 • Ασφάλεια τροφίμων (σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ)
 • Εκπαίδευση Επιθεωρητών
 • Προσωπικά δεδομένα

Οφέλη για την επιχείρησή σας

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της QS Hellas Ltd μπορούν να προσφέρουν στην επιχείρησή σας τα εξής οφέλη:

 • Απόκτηση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, απαραίτητης για την ομαλή υλοποίηση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης.
 • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, προμηθευτές, προσωπικό κλπ.).
 • Προστιθέμενη αξία μέσω της κατάρτισης στελεχών και εργαζομένων.
 • Ενημέρωση και υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών της αγοράς.
 • Ενημέρωση και συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Ενίσχυση της ποιότητας, της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και των χώρων εργασίας.

Ενδιαφέρεστε για ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τα στελέχη της QS Hellas Ltd;