Διαπιστεύσεις

Η QS Hellas Ltd είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης της Ελβετικής εταιρείας ελέγχων και πιστοποιήσεων QS Zurich AG, σε Ελλάδα και Κύπρο.

Από το 1998, η QS Zurich AG είναι διαπιστευμένη από την Ελβετική Υπηρεσία Διαπίστευσης SAS (Swiss Accreditation Service, αρ. διαπίστευσης: SCESm 0047).

Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την Διαπίστευση EA, εντεταγμένος στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης MLA (Multilateral Agreement) και μέλος του οργανισμού IAF (International Accreditation Forum), τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από την QS Zurich AG με τη διαπίστευση του SAS, αναγνωρίζονται πλήρως σε Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίως.