Λογότυπα

Ως επιχείρηση πιστοποιημένη από την QS Hellas Ltd με ένα πιστοποιητικό QS Zürich AG, έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε το λογότυπο της QS στα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το υλικό μάρκετινγκ του οργανισμού σας.

Το λογότυπο της QS Zürich AG είναι σύμβολο ποιότητας και αριστείας και η χρήση του διέπεται από τις πολιτικές εμπορικών σημάτων και αδειοδότησης. Οι ακόλουθες οδηγίες παρέχονται για να σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε το λογότυπο σωστά και αποτελεσματικά:

  • Ορθή χρήση: Το λογότυπο πρέπει να χρησιμοποιείται στο σύνολό του, χωρίς αλλοιώσεις ή επεξεργασία, και πρέπει να εμφανίζεται στα χρώματα που καθορίζονται από την QS Hellas Ltd Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το λογότυπο με τρόπο που υποδηλώνει προτίμηση από την QS Hellas Ltd ή την QS Zürich AG ή που συγχέει το λογότυπο με άλλα λογότυπα ή εμπορικά σήματα.
  • Μέγεθος και τοποθέτηση: Το μέγεθος και η τοποθέτηση του λογότυπου πρέπει να είναι ανάλογα με το μέγεθος και την προβολή του προϊόντος, της υπηρεσίας ή του υλικού μάρκετινγκ στο οποίο εμφανίζεται. Το λογότυπο θα πρέπει να εμφανίζεται σε σημείο που να είναι εύκολα ορατό και ευανάγνωστο.
  • Τερματισμός χρήσης: Το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε το λογότυπο μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή από την QS Hellas Ltd ή την QS Zürich AG, εάν δε συμμορφώνεστε με τις παρούσες οδηγίες ή εάν η πιστοποίησή σας ανασταλεί, ανακληθεί ή τερματιστεί για οποιονδήποτε λόγο.

Χρησιμοποιώντας το λογότυπο της QS Zürich AG, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες και όλους τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με τη χρήση του λογότυπου, επικοινωνήστε μαζί μας.

Λήψη αρχείων