Διαδικασία Πιστοποίησης

Ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε πιστοποίηση για την επιχείρηση ή τον οργανισμό σας; Η διαδικασία μπορεί να μοιάζει πολύπλοκη και αποθαρρυντική. Με την καθοδήγηση και υποστήριξη των ειδικών της QS Hellas Ltd όμως, η πορεία προς την πιστοποίηση μπορεί να γίνει απλή και επωφελής για εσάς, το προσωπικό και την επιχείρησή σας.

Δημιουργήσαμε έναν οδηγό που θα σας βοηθήσει να πλοηγηθείτε, βήμα-βήμα, στη διαδικασία πιστοποίησης με ένα διεθνές πρότυπο και να επιτύχετε τους στόχους που έχετε για τον οργανισμό σας. Από την επιλογή των κατάλληλων προτύπων, μέχρι την επιτυχή επιθεώρηση και τη διατήρηση συμμόρφωσης, ο οδηγός αυτός καλύπτει όλα τα σημαντικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.

Είτε ξεκινάτε το ταξίδι στην πιστοποίηση, είτε θέλετε να κατανοήσετε βαθύτερα τη διαδικασία, ο παρακάτω οδηγός θα γίνει το βασικότερο εργαλείο σας.

Διαδικασία Πιστοποίησης

1. Επικοινωνία με ένα εξειδικευμένο στέλεχος της QS Hellas Ltd

Ένα ειδικό στέλεχος θα αναλάβει να σας καθοδηγήσει σε όλη τη διαδικασία, από την επικοινωνία μέχρι την πιστοποίηση και τη διατήρηση της συμμόρφωσης. Ανά πάσα στιγμή, θα μπορείτε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό σας στέλεχος για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει ή για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τη διαδικασία.

2. Επιλογή κατάλληλων προτύπων

Πρώτα πρέπει να προσδιοριστούν τα πρότυπα που αφορούν και θα ωφελήσουν την επιχείρηση ή τον οργανισμό σας. Αυτό θα εξαρτηθεί από τον τύπο, το μέγεθος, τη δραστηριότητα, και τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της επιχείρησης, καθώς και τις διαδικασίες που εφαρμόζει.

3. Έλεγχος τεκμηρίωσης

Αξιολογούμε τις απαιτήσεις του επιλεγμένου προτύπου και τις τεκμηριώσεις της επιχείρησής σας. Αυτό θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τυχόν διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να κάνετε για να αποκτήσετε πιστοποίηση.

4. Stage 1 Audit

Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η αξιολόγηση της τεκμηρίωσης, προγραμματίζουμε και διεξάγουμε επιθεώρηση Stage 1. Η επιθεώρηση αυτή γίνεται σε συνεργασία με μια ομάδα εντός της επιχείρησής σας και είναι μια ευκαιρία να εντοπίσετε τυχόν τομείς όπου απαιτείται πρόσθετη δουλειά ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση.

5. Διορθωτικές ενέργειες

Σε αυτό το βήμα αντιμετωπίζετε τυχόν ζητήματα και απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες που εντοπίστηκαν κατά την επιθεώρηση Stage 1. Ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνετε πρόσθετες αλλαγές στις διαδικασίες ή τα συστήματα του οργανισμού σας, προκειμένου να διασφαλίζετε η πλήρης συμμόρφωση με το επιλεγμένο πρότυπο.

6. Επιθεώρηση πιστοποίησης

Αφού εφαρμοστούν οι διορθωτικές ενέργειες, προγραμματίζουμε και διεξάγουμε την επιθεώρηση πιστοποίησης. Κατά τη διάρκειά της θα αξιολογήσουμε τις διαδικασίες και τα συστήματα της επιχείρησης για να καθορίσουμε το επίπεδο συμμόρφωσης με το επιλεγμένο πρότυπο.

5. Κοινοποίηση ευρημάτων

Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, θα σας παρέχουμε μια έκθεση που θα περιγράφει λεπτομερώς τα ευρήματα της επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μη συμμορφώσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

7. Έκδοση πιστοποιητικού

Εφόσον η σύσταση του επιθεωρητή είναι θετική, η QS Hellas Ltd θα συντάξει μια εσωτερική αξιολόγηση την οποία θα κοινοποιήσει στην QS Zürich AG. H QS Zürich AG θα την εξετάσει και θα προχωρήσει στην έκδοση του πιστοποιητικού σας στο επιλεγμένο πρότυπο, διάρκειας τριών (3) ετών.

8. Ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης

Κάθε χρόνο, θα προγραμματίζουμε και θα διεξάγουμε την ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης, ώστε να διασφαλίζεται ότι η επιχείρησή σας συνεχίζει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου.

9. Επανέκδοση πιστοποιητικού

Λίγο πριν τη λήξη του πιστοποιητικού σας, θα προγραμματίσουμε και θα διεξάγουμε μια επιθεώρηση ανανέωσης, ώστε να προχωρήσουμε στην επανέκδοση του πιστοποιητικού σας μετά την λήξη του.

Ενδιαφέρεστε να πιστοποιηθείτε με ένα από τα πρότυπα που προσφέρει η QS Hellas Ltd;